แผนการจัดการองค์ความรู้

ดาวน์โหลดเอกสาร : แผนการจัดการองค์ความรู้   เเผนเเม่บทการจัดการความรู้ สผ. พ.ศ. 2559-2565 เเละเเผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ สผ. พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร : เเผนเเม่บท KM 59-65 เเละเเผนปฏิบัติการ KM 64 ...
อ่านต่อ

คณะทำงานจัดการความรู้ สผ.

รายชื่อคณะทำงานจัดการความรู้ สผ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร : รายชื่อคณะทำงาน KM 63 ...
อ่านต่อ