เเผนเเม่บทการจัดการความรู้ สผ. พ.ศ. 2559-2565 เเละเเผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ สผ. พ.ศ. 2564

KM-master-plan-2559-2565-KM-plan-2564

ดาวน์โหลดเอกสาร : เเผนเเม่บท KM 59-65 เเละเเผนปฏิบัติการ KM 64