การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สผ. ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 ธ.ค. 63

การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สผ. ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 ธ.ค. 63

การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ สผ. ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563
วาระประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สผ. ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 ธ.ค. 63 เเละรายงานการประชุม

วาระประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สผ. ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 ธ.ค. 63 เเละรายงานการประชุม

สผ. ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สผ. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563  โดยมีวาระการประชุม เเละรายงานการประชุมตามเเนบ วาระการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สผ. ครั้งที่ 1/2563 รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สผ. … อ่านต่อ