ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดชื่อ Mascot สผ.

ผมชื่อ

“ต้นแผน” คร้าบ !!!

Blog องค์ความรู้

คำถามที่พบบ่อย

ท่านคิดว่า องค์ความรู้ของ สผ. ที่สำคัญคือเรื่องใด?

Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Tog

ท่านคิดว่า องค์ความรู้ของ สผ. ที่สำคัญคือเรื่องใด?

Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content

ท่านคิดว่า องค์ความรู้ของ สผ. ที่สำคัญคือเรื่องใด?

Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here,

KM IN ACTION

ONEP KM INNOVATION DAY 2567

นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันจัดการความรู้และนวัตกรรม สผ. (ONEP KM  INNOVATION DAY) เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ณ บริเวณห้องประชุม ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยภายในงานมีกิจกรรมการจัดแสดงบูธนิทรรศการนวัตกรรม ONEP Innovation Showcase และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ” โดย คุณโชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และกิจกรรมตลาดนัด ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรให้สามารถทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ในการทำงานร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 450 คน